Žít podle Kaizen

0
215

Japonská filozofie Kaizen vám zefektivní život a dá návod na to, jak dosáhnout vytoužených cílů. Zpřehlední nepřehledné. Vše do sebe zapadne a najednou bude dávat smysl. Udělejte si generální úklid ve svém osobním i pracovním životě, krok po kroku.

Kaizen je změna k lepšímu
Filozofie, kde kvalita převyšuje kvantitu, se zrodila v Japonsku. Právě v této zemi již před mnoha desítkami let pochopili, že kvalitní tým tvoří kvalitní jedinci. Každý hráč musí mít pevnou osobní morálku, jen tak může mít celek pod kontrolou čas i peníze.

Úspěch korporátů postavený na jednotlivcích
V dnešní době je Kaizen jedním z hlavních pilířů dlouhodobých strategií úspěšných lidí a společností. Neustálé zlepšování soukromého i profesního života přináší kýžené ovoce. Na pracovišti se na neustálém zlepšování podílejí všichni, manažeři i řadoví zaměstnanci,“ říká Masaaki Imai, zakladatel Kaizen Institut. Na názor každého jednotlivce je brán zřetel, proto se úkony rychle zefektivňují. Tato japonská filozofie pomáhá zajistit maximální kvalitu a eliminovat zbytečné plýtvání a odpad, aby firmy a zaměstnanci co nejméně zatěžovali životní prostředí.

Jednotlivec jako inspirace pro celek
Mnohé světové firmy se právě touto filozofií řídí. Patří mezi ně například automobilky Toyota a Lexus. Světového věhlasu dosahují i jednotlivci, jejichž kolébkou nebyla japonská kultura. Například belgický šéfkuchař Nick Bril, majitel restaurace The Jane v Antverpách, která se pyšní dvěma michelinskými hvězdami, žije i pracuje podle Kaizenu. Hledá inspiraci, poznává nové lidi a snaží se na svět nahlížet ze všech možných stran. V kampani Driven popisuje, že všechno není jen o novinkách a inovacích, důležitá je hlavně tradice. To, jak ji lidé vnímají, jak si ji s vlastními příběhy a zkušenostmi předávají z generace na generaci. Právě kombinace tradice a inovace je podle něj tím nejlepším řešením, a díky tomuto spojení často vznikají opravdu unikátní věci.Posouvání hranic
Šéfkuchař Nick Bril při své cestě do Japonska nalezl inspiraci, kterou si přivezl domů a začal se řídit pěti pravidly:

Seiri – Utřídit
Cílem je odlišit potřebné od zbytečného. Nepotřebné věci vyhoďte a zbytek roztřiďte podle důležitosti. Výsledkem je více místa, přehlednost a systém.

Seiton – Uspořádat
Druhý krok spočívá v přehlednosti a v nastavení systému uložení věcí na pracovišti. Aby cesta k potřebným věcem zabrala co nejméně času a úsilí, musí mít věci své přesně dané místo. Díky tomu dochází k zefektivnění pracovní činnosti.

Seiso – Udržovat pořádek
Toto pravidlo spočívá v udržování čistoty na pracovišti. Sami zaměstnanci by si měli čistit svůj pracovní prostor a udržovat ho v co nejlepším možném stavu.


Seiketsu – Určit pravidla
Čtvrtá fáze se zabývá určováním standardů, které slouží k udržování stavu dosaženého pomocí předchozích třech kroků. Základním předpokladem je, že pro zaměstnance by měla být práce jednodušší, ale měla by být zároveň prováděna stejným způsobem. Standardy by měli navrhovat sami zaměstnanci, měly by být snadno pochopitelné, srozumitelné a názorné.

Shitsuke – Upevňovat a zlepšovat
Cílem posledního kroku je vytvoření kultury 5S, disciplína, kontrola a neustálé zlepšování stavu pracoviště. Základem je pravidelná kontrola zavedeného systému a jeho vyhodnocení. Tímto krokem jsou zaměstnanci vedeni k vytvoření vhodných pracovních návyků, systematické práci, zlepšování a k odpovědnosti.

Tyto postupy jen mírně obměněné lze použít i v soukromém životě. Přestat se stýkat s lidmi, kteří vám v životě nic pozitivního nepřináší. Uspořádat si život podle priorit, nenechat nikoho, aby váš život zaneřádil „odpadky“. Určit si doma pravidla, kdy všichni přiloží ruku k dílu a přinesou myšlenky do rodinného života, aby se každý člen rodiny cítil báječně a měl právem pocit důležitosti. Nakonec si umět nastavit zrcadlo a mít chuť změnit vše k lepšímu. Vlastně jen stačí začít měnit přístup, krok za krokem, den za dnem. Pro začátek stačí úsměv, kterým zlepšíte den nejen sami sobě. Dobrá nálada je nakažlivá!

VIDEO: Michelinský šéfkuchař Nick Bril žije i pracuje podle japonské filozofie Kaizen